Balansmodell
 

 

Hur når jag balans?

Det är inte lätt att uppnå en balans mellan alla de krav och förväntningar som riktas mot mig och de resurser och förmågor som jag besitter. De perioder som vi upplever att det
mesta fungerar bra – vad gäller arbetet, hälsan och relationerna till våra närmaste – är ofta alltför korta. Men det finns stora skillnader mellan olika individer och det går att påverka sin egen situation avsevärt. Ofta är det fråga om hitta ett sätt att ta till sig andras erfarenheter – att försöka ”tänka efter före”.

I Björn Ericssons bok ”Om att nå balans i arbetet och livet” (Brain Books, 2004) redovisas en modell som beskriver fem viktiga krav och förväntningar och sex betydande resurser och förmågor som vi besitter. Utifrån denna modell kan en grov analys göras av den egna situationen och vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra den personliga balansen. Boken ger också tips om hur man kan bära sig åt för att få en bättre balans i arbetet och livet. 13 olika områden pekas ut där det går att göra förändringar, som kan påverka livskvaliteten i en positiv riktning.

 
 
 

 

 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se