Balansmodell
 

 

Balans i arbetet och livet

Arbetet är otroligt viktigt för de flesta människor och därför är drivkrafterna mycket starka för att göra en bra prestation i arbetslivet. Människans vilja att bli sedd och bekräftad är mycket stor. Vår vilja att visa att vi kan, att vi betyder något och att vi duger. Men i detta finns också en stor risk. Den totala belastningen av alla krav och förväntningar på oss kan bli så stor att våra resurser och förmågor inte räcker till.

En stor fara är att vi uppfattar vår arbets- och livssituation som normal trots att den är onormal och inte är hållbar i längden. En trogen ledsagare är också ett ständigt dåligt samvete – att inte räcka till vare sig på arbetet eller hemma. Förhoppningen är hela tiden att förhållandena ska förbättras. Bara den här toppen i arbetsbelastningen har passerats blir det bättre – då ska det ordna sig. De nödvändiga besluten om förändringar i livsstilen skjuts till morgondagen. Veckorna, månaderna och åren går och inga förändringar sker.

Stressen i arbetslivet har ökat under senare år och likaså våra egna krav och förväntningar på livet. Frågan om hur vi ska få balans i livet har alltmer kommit i fokus. Det gäller att försöka få en balans mellan kraven och förväntningarna på oss och våra resurser och förmågor. Då och då har troligen de flesta obalans i denna relation, vilket inte behöver vara något större problem. Om obalansen är stor och långvarig finns det risk för negativa konsekvenser t ex utmattnings-syndrom.

Det är viktigt att försöka öka medvetenheten i balansfrågor och försöka analysera sin egen situation. Ofta kommer de starkaste kraven från individen själv. Därför är en bra början i en analys att fråga sig om den egna ambitionsnivån på arbetet och i hemmet är rimlig. Därefter kan analysen vidgas att avse hela arbets- och livssituationen. På detta sätt kan möjligheten att i tid uppfatta varningssignaler och vidta nödvändiga åtgärder förbättras.

Det är ett mödosamt arbete att försöka förändra sitt liv. Det finns många invändningar mot att bryta invanda beteenden. Det är bekvämt att skylla på tidsbrist och att man inte orkar. Men vinsterna med ett förändrat synsätt och beteende är många gånger stora. Att må bra, vara i form, ha hälsan och vara i balans är värt mycket.

I engelskspråkiga länder är ”work-life balance” ett mycket stor fråga. På Google får man cirka 2 540 000 träffar på detta begrepp. T ex Canada, Storbritannien och Nya Zeeland har med skrivningar om ”work-life balance” på regeringarnas hemsidor. I Sverige får man enbart cirka 168 träffar på ”balans i arbetet och livet”. Det är alltså inte på något sätt ett etablerat begrepp i vårt land men borde bli det. En av de mer centrala frågorna i dagens samhälle är rimligen – hur ska jag kunna förena arbetets krav med livet i övrigt? Hur ska jag få balans i arbetet och livet?


< - Tillbaka

 
 


 


Litteratur:

Läs mer om boken . . .

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se