Balansmodell
 

 

Livspusslet

Det har blivit vanligare senare år att prata om livspusslet där de stora pusselbitarna är arbetet, familjen och fritiden. Det verkar vara särskilt svårt för småbarnsföräldrar att få pusslet att gå ihop. Bakom detta ligger ofta brist på tid och kanske ekonomiska resurser men även svårigheterna att tag heuer replica uk få en rätt balans mellan de olika pusselbitarna. Både kvinnor och män verkar vilja ha möjligheten att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. Hur väl detta lyckas beror bl a på jämställdheten mellan kvinnor och män, utformningen av de sociala trygghetssystemen och inte minst på individen själv.

Men det är inte bara småbarnsföräldrar som är intresserade av sitt livspussel. Till och från kommer de flesta människor in på tankegångar som gäller avvägningen mellan hur mycket tid och resurser som ska ägnas åt arbetet, familjen och fritiden. Att hitta en bra balans är inte lätt men det finns rolex replica sale sätt att försöka förbättra situationen. En väg kan vara att öka den egna medvetenheten om viktiga vägval i livet och kanske göra en livsanalys som bl a belyser egna drömmar om framtiden och fake tag heuer personliga utvecklingsmål.


 

 

 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se