Balansmodell
 

 

ATT LEDA EN FRISK OCH FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION
- Björn Ericsson

 

Brain Books

Varje ledares dröm är att leda en effektiv organisation med bra arbetsklimat och där medarbetarnas energi, engagemang och
kompetens kan tas tillvara för att nå organisationens mål. I denna positiva och konstruktiva bok är budskapet tydligt:
Det finns ingen motsättning mellan hög effektivitet och en frisk organisation. Snarare måste man som ledare ha som mål att skapa en frisk organisation om man vill nå verklig framgång.Det finns goda möjligheter för ledare att medverka till att medarbetarna får tillgång till en hälsosam och frisk arbetsplats.Det kan handla om allt ifrån att förändra organisationens kultur till att satsa på friskvård.I boken presenteras 21 framgångsvägar som kan inspirera och skapa goda förutsättningar för en frisk och framgångsrik organisation.

Författaren ger också tips på hur man som ledare kan utveckla sin egen arbets- och livskompetens. Ledaren får hjälp med att hitta rätt prioritering mellan sitt engagemang i arbetet och det övriga livet.

Björn Ericsson har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap. Han är författare till ett flertal böcker, varav den senaste är Om att nå
balans i arbetet och livet
.

Kartonnage, 144 sidor. Brain Books förlag, 2007.

”Björn Ericssons pedagogiskt utformade bok är en inspirerande och praktisk hjälpreda för chefer inom såväl enskild som offentlig verksamhet.”(Bibliotekstjänst)

”..handbok för hur en bra ledare ska arbeta för att lyckas göra sitt företag lönsamt eller få sin organisation fungera på bästa sätt”. ”Boken vänder sig visserligen till personer i arbetsledande ställning, men kan med fördel också studeras av exempelvis skyddsombud.” (Gotlands Allehanda)


Om att nå balans i arbetet
och livet

- Björn Ericsson

 

Brain Books

Hur skall jag kunna nå en bra balans i mitt liv? Hur skall jag kunna förändra mitt liv i en positiv riktning? I "Om att nå balans i arbetet och livet" får vi hjälp att tänka till och försöka skapa en tillvaro som – både på kort och lång sikt – är sund och uthållig. Den grundläggande tanken är att vi människor har stora resurser och förmågor med vilka vi skall möta de krav och förväntningar som ställs på oss av andra eller som vi själva är upphov till. Och det är här som ”balanstanken” kommer in.

Boken är ett slags tänkebok som kommunicerar på ett behagligt och gediget sätt med sin läsare. Varje kapitel avslutas med ett antal frågor som man skall ställa till sig själv och kunna jobba vidare utifrån. Björn skriver med stor insikt och med egna erfarenheter som grund. Hans budskap är enkelt och bejakande: det går att nå en bättre balans i arbetet och livet – och det är aldrig för sent att ändra sitt liv i en positiv riktning. Som läsare är det lätt att känna igen sig och att verkligen se sig själv. Och har man väl gjort det har man kommit en bra bit på väg mot ett liv i balans.

Björn är föreläsare och författare bosatt på Gotland. Han är en hängiven motionär och motionerar minst 45 minuter varje dag.126 sid, 2:a tryckningen 2005

”Lättläst och Ericsson skriver hoppingivande och stödjande. Det känns som om det aldrig är för sent ­ för någonting!” (ScreenMarknaden nr 1/2005)

”Språket är mycket lättillgängligt och kommunicerar med läsaren” (Bibliotekstjänst)

Jag måste nog säga att boken fick mig att stanna upp lite, då jag sprang på i allt för hög hastighet, när jag började läsa den .” ( personalchef)

”Tycker att boken är bra och tänkvärd!” (kommundirektör)

”Boken är välskriven, lättläst, pedagogisk och intresseväckande ” (IT-chef)

”Det är en fin och genomtänkt bok” (docent)


Stress och den nya ohälsan
- Peter Währborg

 

Natur och Kultur

 

De långvariga sjukskrivningarna har ökat lavinartat de senaste åren. Orsaken till den nya ohälsan är stress, men det saknas såväl adekvata diagnoser som verksamma behandlingar för dessa patienter.
Till och med barn lider av vår tids uppskruvade tempo. Det är alarmerande eftersom stress leder till andra allvarliga sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdom, fetma och diabetes.

Peter Währborg tar i den här boken med läsaren på en guidad resa genom den stressade människans kropp och själ. Stress hos både barn och vuxna beskrivs ingående. Det är i samspelet mellan de sociala, psykiska och biologiska aspekterna av människan som stress utvecklas.

Författaren skiljer mellan två olika typer av stress: den aggressiva och den uppgivna. Båda dessa former leder till såväl psykiska som fysiska skador. Det finns tillstånd som primärt beror på stress, och det finns sjukdomar som påverkas därav. Fibromyalgi, kronisk trötthet och olika former av smärta diskuteras i särskilda avsnitt.

 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se