Balansmodell
 

 

Är Du i balans?

Hur stor plats tar arbetet i ditt liv? Fundera över detta genom att svara på följande frågor:

• Arbetar du mer än de andra som har liknande arbetsuppgifter på din arbetsplats?

• Tar du ofta på dig nya arbetsuppgifter utöver de du redan har?

• Har du svårt att lämna över arbetsuppgifter till kollegor?

• Är det vanligt att du arbetar övertid?

• Klagar familjen ofta på att du är disträ och irriterad när du kommer hem från arbetet?

• Tar det lång tid för dig att koppla bort tankarna på arbetet när du är ledig?

• Förväntas du vara nåbar under din semester?

• Händer det ofta att du har svårt att somna för att du tänker på olika problem som är relaterade till Ditt arbete?

• Känner du dig ofta stressad och irriterad på grund av problem som är relaterade till Ditt arbete?

Svarade du ja på flera av frågorna är det dags att fundera över balansen mellan arbete, familj och fritid. Förmodligen behöver Du ändra på Din syn på arbetets plats i ditt liv. Livet är inte bara arbete även om arbetet för de flesta är en av de starkaste grundbultarna i tillvaron och den viktigaste länken till samhället. Det gäller dock att försöka hitta en balans mellan arbetet, familjen och fritiden. Utan arbete finns ingen fritid och utan en meningsfull fritid blir arbetet alltför dominerande. Det gäller att försöka nå fram till en god balans i livet.


 

 

 

TEMNUS AB, Heliosgatan 60, 120 63 Stockholm, tfn: 08 - 644 26 91, e-mail: info@temnus.se

With Eco-Drive and replica watches other technologies such as radio omega replica watches controlled or GPS time synchronization, rolex replica they¡¯ve almost perfected the art of the omega replica sale watch that you never to need panerai replica uk to adjust. Look at most good Citizen watches, and that is rado replica uk actually their entire goal - to be a timepiece whose battery rolex replica sale you never need to change, and whose time and date are always right. One less thing to worry about, and rolex replica uk one more thing you can rely on.